הכנס קוד איתור: לקופה

מצלמה 1
לפני תחנה 2 דגי דפנה


1996 תמונות
מצלמה 2
לפני תחנה 2 דגי דפנה


2113 תמונות
מצלמה 3
אחרי תחנה 2 דגי דפנה


2598 תמונות
מצלמה 4
אחרי תחנה 2 דגי דפנה


2654 תמונות
מצלמה 5
לפני תחנה 4 להבות הבשן


2358 תמונות
מצלמה 6
אחרי תחנה 4 להבות הבשן


1699 תמונות
מצלמה 7
לפני תחנה 6 גשר הפקק


2673 תמונות
מצלמה 8
אחרי תחנה 6 גשר הפקק


2797 תמונות
מצלמה 9
אחרי תחנה 6 גשר הפקק


2904 תמונות
מצלמה 10
לפני תחנה 8 אלמגור


2590 תמונות
מצלמה 11
אחרי תחנה 8 אלמגור


3834 תמונות
מצלמה 12
לפני תחנה 10 ליבנים


2896 תמונות
מצלמה 13
אחרי תחנה 10 ליבנים


3711 תמונות
מצלמה 14
לפני תחנה 12 עילבון


551 תמונות
מצלמה 15
אחרי תחנה 12 עילבון


794 תמונות
מצלמה 16
לפני תחנה 14 הושעיה


57 תמונות
מצלמה 17
שער סיום תמרת


2464 תמונות
מצלמה 18
שער סיום תמרת


2391 תמונות
מצלמה 19
שער סיום \ אוירה


439 תמונות
מצלמה 20
מתחם סיום \ אוירה \ פודיומים


1621 תמונות
RunnerScanner - Photo and video automation     Ver: 17.7.0