הכנס קוד איתור: לקופה

חלוקת ערכות330 תמונות
מצפה יואב460 תמונות
על המסלול 1930 תמונות
נוקדים420 תמונות
על המסלול 21041 תמונות
מתחם סיום1493 תמונות
קו הסיום1964 תמונות
פודיום157 תמונות
RunnerScanner - Photo and video automation     Ver: 17.7.0